User Posts: Ngọc Anh Nguyễn
0
Điểm chuẩn Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội (MUCA) năm 2022
0

Điểm chuẩn Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, MUCA xét tuyển theo 2 phương ...

0
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI (HAU) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn trường đại học Kiến Trúc Hà Nội năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, HANU xét tuyển theo 5 phương thức tuyển ...

0
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG (DVL) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn trường đại học Văn Lang năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, DVL xét tuyển theo 5 phương thức tuyển sinh, ...

0
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI (HUST) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn trường đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, HUST xét tuyển theo 3 phương thức tuyển ...

1
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG (DTL) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn trường Đại học Thăng Long năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, DTL xét tuyển theo 8 phương thức tuyển sinh, ...

0
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN (TUU) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn trường Đại học Công đoàn năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, TUU xét tuyển theo 4 phương thức tuyển sinh, ...

0
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG (DUE) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn trường đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, DUE xét tuyển theo 5 phương thức ...

0
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN (PPAP) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn Học viện cảnh sát nhân dân năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, PPAP xét tuyển theo 3 phương thức tuyển sinh, ...

0
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (PTIT) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, PTIT xét tuyển theo 4 phương thức ...

0
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT (UEL) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn trường đại học Kinh tế - Luât năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, HANU xét tuyển theo 5 phương thức tuyển ...

Browsing All Comments By: Ngọc Anh Nguyễn
Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
Logo