Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược TPHCM (UPM) năm 2022

Điểm chuẩn trường đại học Y Dược TPHCM năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, UPM xét tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 50% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của ĐH Y Dược TPHCM dao động từ 19.01 đến 27.75 điểm, có xu hướng giảm so với năm 2021.

Đại học Y Dược TPHCM

  Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPHCM năm 2022 chính thức

  Điểm chuẩn chính thức Đại Học Y Dược TPHCM năm 2022 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:

  STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
  17720101Y khoaB0027.55
  27720101_02Y khoa (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B0026.6
  37720110Y học dự phòngB0021
  47720110_02Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B0023.35
  57720115Y học cổ truyềnB0024.2
  67720115_02Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B0022.5
  77720201Dược họcB00; A0025.5
  87720201_02Dược học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B00; A0023.85
  97720301Điều dưỡngB0020.3
  107720301_04Điều dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B0020.3
  117720301_03Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sứcB0023.25
  127720302Hộ sinh (chỉ tuyển nữ)B0019.05
  137720401Dinh dưỡngB0020.35
  147720401_02Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B0020.95
  157720501Răng – Hàm – MặtB0027
  167720501_02Răng – Hàm – Mặt (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B0026.25
  177720502Kỹ thuật phục hình răngB0024.3
  187720502_02Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B0023.45
  197720601Kỹ thuật xét nghiệm y họcB0024.5
  207720602Kỹ thuật hình ảnh y họcB0023
  217720603Kỹ thuật phục hồi chức năngB0020.6
  227720701Y tế công cộngB0019.1
  237720701_02Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B0022.25

  Điểm chuẩn trường Đại Học Y Dược TPHCM năm 2021

  STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
  17720101Y khoaB0028.2
  27720101_02Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B0027.65
  37720110Y học dự phòngB0023.9
  47720115Y học cổ truyềnB0025.2
  57720201Dược họcB0026.25
  67720201Dược họcA0026.25
  77720201_02Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B0024.5
  87720201_02Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)A0024.5
  97720301Điều dưỡngB0024.1
  107720301_04Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B0022.8
  117720301_03Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sứcB0024.15
  127720302Hộ sinh (chỉ tuyển nữ)B0023.25
  137720401Dinh dưỡngB0024
  147720501Răng – Hàm – MặtB0027.65
  157720501_02Răng – Hàm – Mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B0027.4
  167720502Kỹ thuật phục hình răngB0025
  177720601Kỹ thuật xét nghiệm y họcB0025.45
  187720602Kỹ thuật hình ảnh y họcB0024.8
  197720603Kỹ thuật phục hồi chức năngB0024.1
  207720701Y tế công cộngB0022

  Điểm chuẩn năm 2020

  STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
  17720101Y khoaB0028.45
  27720101_02Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B0027.7
  37720110Y học dự phòngB0021.95
  47720115Y học cổ truyềnB0025
  57720201Dược họcB0026.2
  67720201Dược họcA0026.2
  77720201_02Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B0024.2
  87720201_02Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)A0024.2
  97720301Điều dưỡngB0023.65
  107720301_04Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B0021.65
  117720301_02Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh (chỉ tuyển nữ)B0022.5
  127720301_03Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sứcB0023.5
  137720401Dinh dưỡngB0023.4
  147720501Răng – Hàm – MặtB0028
  157720501_02Răng – Hàm – Mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)B0027.1
  167720502Kỹ thuật phục hình răngB0024.85
  177720601Kỹ thuật xét nghiệm y họcB0025.35
  187720602Kỹ thuật hình ảnh y họcB0024.45
  197720603Kỹ thuật phục hồi chức năngB0023.5
  207720701Y tế công cộngB0019

  Điểm chuẩn năm 2019

  STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
  17720101Y khoaB0026.7
  27720101_02Y khoa (có CC Tiếng Anh)B0024.7
  37720110Y học dự phòngB0020.5
  47720115Y học cổ truyềnB0022.4
  57720201Dược họcB0023.85
  67720201_02Dược học (có CC Tiếng Anh)B0021.85
  77720301Điều dưỡngB0021.5
  87720301_02Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinhB0020
  97720301_03Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sứcB0021.25
  107720401Dinh dưỡngB0021.7
  117720501Răng – Hàm – MặtB0026.1
  127720502Kỹ thuật phục hình răngB0022.55
  137720601Kỹ thuật xét nghiệm y họcB0023
  147720602Kỹ thuật hình ảnh y họcB0022
  157720603Kỹ thuật phục hồi chức năngB0021.1
  167720701Y tế công cộngB0018.5

  Ngọc Anh Nguyễn
  Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
  Logo