Điểm chuẩn Học viện Hậu cần (HEH) năm 2022

Điểm chuẩn Học viện Hậu cần năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, HEH xét tuyển theo 3 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 97% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của Học viện Hậu cần dao động từ 25.4 đến 26.75 điểm, có xu hướng giảm so với năm 2021.

học viện hậu cần điểm chuẩn

Tra cứu điểm chuẩn Học viện Hậu cần năm 2022

Điểm chuẩn chính thức Học viện Hậu cần năm 2022 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
17860218Hậu cần quân sựA00; A0126.4Thí sinh nam miền Bắc; Ưu tiên xét tuyển HSG quốc gia
27860218Hậu cần quân sựA00; A0126.1Thí sinh nam miền Bắc; Ưu tiên xét tuyển HSG bậc THPT
37860218Hậu cần quân sựA00; A0126.1Thí sinh nam miền Bắc; Xét điểm thi THPT; Thí sinh mức 26,10 điểm: Tiêu chí phụ 1: Toán >= 8,60 TCP2: Điểm môn Lý >= 8,75
47860218Hậu cần quân sựA00; A0126.75Thí sinh nam miền Nam; Ưu tiên xét tuyển HSG bậc THPT
57860218Hậu cần quân sựA00; A0125.4Thí sinh nam miền Nam; Xét tuyển theo điểm thi THPT; Thí sinh mức 25,40 điểm: Tiêu chí phụ 1: Toán >= 8,40; TCP2: Điểm môn Lý >= 8,25

Điểm chuẩn Học viện Hậu cần năm 2021

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
17860218Hậu cần quân sựA00; A0124.15Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Bắc
27860218Hậu cần quân sựA00; A0122.6Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Nam
37860218Hậu cần quân sựA00; A0126.97Xét tuyển kết quả học bạ THPT, thí sinh nam, miền Nam

Điểm chuẩn năm 2020

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
17860218Hậu cần quân sựA00; A0126.45TCP1: Môn Toán >= 9,2 ; TCP2: Môn Lý >=8,5 ; TCP3: Môn Hóa (TA) >= 8,25; Thí sinh Nam miền Bắc
27860218Hậu cần quân sựA00; A0128.15Thí sinh Nữ miền Bắc
37860218Hậu cần quân sựA00; A0125.1TCP1: Môn Toán >= 8,6 ; TCP2: Môn Lý >=8; Thí sinh Nam miền Nam
47860218Hậu cần quân sựA00; A0127.1Thí sinh Nữ miền Nam

Điểm chuẩn năm 2019

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
17860218Hậu cần quân sự – Thí sinh Nam miền BắcA00, A0123.35Thí sinh mức 23,35 điểm: Tiêu chí phụ 1: Môn Toán: ≥ 8,60 Tiêu chí phụ 2: Môn Vật lý: ≥ 7,25
27860218Hậu cần quân sự – Thí sinh Nữ miền BắcA00, A0126.35 
37860218Hậu cần quân sự – Thí sinh Nam miền NamA00, A0121.85Thí sinh mức 21,85 điểm: Tiêu chí phụ 1: Môn Toán: ≥ 7,80 Chính thức
47860218Hậu cần quân sự – Thí sinh Nữ miền NamA00, A0124.65 

Phương Hạ Nguyễn
Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
Logo