Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật mật mã (ACTVN) năm 2022

Điểm chuẩn trường Học viện Kỹ Thuật mật mã năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, HANU xét tuyển theo 1 phương thức tuyển sinh duy nhất, trường dành 100% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của HV Kỹ Thuật mật mã dao động từ 24.75 đến 26.6 điểm, có xu hướng giảm so với năm 2021.

Học viện Kỹ thuật mật mã

Tra cứu điểm chuẩn Học Viện Kỹ Thuật mật mã năm 2022 chính thức

Điểm chuẩn chính thức HV Kỹ Thuật ật mã năm 2022 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
17480201KMACông nghệ thông tinA00; A01; D9026.6Cơ sở Hà Nội
27480202KMAAn toàn thông tinA00; A01; D9025.9Cơ sở Hà Nội
37520207Kỹ thuật điện tử – viễn thôngA00; A01; D9025.1Cơ sở Hà Nội
47480201KMPCông nghệ thông tinA00; A01; D9025.3Phân hiệu tại TPHCM
57480202KMPAn toàn thông tinA00; A01; D9024.75Phân hiệu tại TPHCM

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật mật mã năm 2021

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
17480201KMACông nghệ thông tinA00; A01; D9026.4Cơ sở Hà Nội
27480202KMAAn toàn thông tinA00; A01; D9025.95Cơ sở Hà Nội
37520207Kỹ thuật điện tử – viễn thôngA00; A01; D9025.5Cơ sở Hà Nội
47480201KMPCông nghệ thông tinA00; A01; D9025.15Phân hiệu tại TPHCM
57480202KMPAn toàn thông tinA00; A01; D9025.1Phân hiệu tại TPHCM

Điểm chuẩn năm 2020

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
17480201Công nghệ thông tinA00; A01; D9025.8
27480202An toàn thông tinA00; A01; D9024.9
37520207Kỹ thuật điện tử, viễn thôngA00; A01; D9024.25

Điểm chuẩn năm 2019

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
17480201Công nghệ thông tinA00; A01; D9025.8
27480202An toàn thông tinA00; A01; D9024.9
37520207Kỹ thuật điện tử, viễn thôngA00; A01; D9024.25

Ngọc Anh Nguyễn
Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
Logo