Điểm chuẩn Học viện Tòa án (ENM) năm 2022

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, ENM xét tuyển theo 3 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 50% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả học bạ THPT. Điểm chuẩn năm nay của HV Tòa án dao động từ 22,1 đến 27,75 điểm, có xu hướng giảm so với năm 2021.

Học viện tòa án

Tra cứu điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2022 chính thức

Điểm chuẩn chính thức Học Viện Tòa án năm 2022 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
17380101LuậtA0024.3Nam – phía Bắc
27380101LuậtA0024.95Nữ – phía Bắc
37380101LuậtA0023.35Nam – phía Nam
47380101LuậtA0024.6Nữ – phía Nam
57380101LuậtA0122.25Nam – phía Bắc
67380101LuậtA0122.8Nữ – phía Bắc
77380101LuậtA0122.95Nam – phía Nam
87380101LuậtA0123.8Nữ – phía Nam
97380101LuậtC0027.75Nam – phía Bắc
107380101LuậtC0029Nữ – phía Bắc
117380101LuậtC0026.5Nam – phía Nam
127380101LuậtC0028Nữ – phía Nam
137380101LuậtD0123.85Nam – phía Bắc
147380101LuậtD0125.05Nữ – phía Bắc
157380101LuậtD0122.1Nam – phía Nam
167380101LuậtD0123.4Nữ – phía Nam

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2021

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
17380101LuậtA0023.2Nam – Phía bắc
27380101LuậtA0123.9Nam – Phía bắc
37380101LuậtC0026.5Nam – Phía bắc
47380101LuậtD0124Nam – Phía bắc
57380101LuậtA0024.45Nữ – Phía bắc
67380101LuậtA0123.5Nữ – Phía bắc
77380101LuậtC0028.25Nữ – Phía bắc
87380101LuậtD0126.2Nữ – Phía bắc
97380101LuậtA0024.25Nam – Phía nam
107380101LuậtA0123.55Nam – Phía nam
117380101LuậtC0026.5Nam – Phía nam
127380101LuậtD0123.15Nam – Phía nam
137380101LuậtA0024.25Nữ – Phía nam
147380101LuậtA0125.2Nữ – Phía nam
157380101LuậtC0027.25Nữ – Phía nam
167380101LuậtD0125.7Nữ – Phía nam

Điểm chuẩn năm 2020

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
17380101LuậtA0022.1Nam – Phía bắc
27380101LuậtA0124.05Nam – Phía bắc
37380101LuậtC0026.25Nam – Phía bắc
47380101LuậtD0121.7Nam – Phía bắc
57380101LuậtA0024.15Nữ – Phía bắc
67380101LuậtA0123.7Nữ – Phía bắc
77380101LuậtC0027.25Nữ – Phía bắc
87380101LuậtD0123.8Nữ – Phía bắc
97380101LuậtA0022.05Nam – Phía nam
107380101LuậtA0121.4Nam – Phía nam
117380101LuậtC0024.5Nam – Phía nam
127380101LuậtD0121.1Nam – Phía nam
137380101LuậtA0024Nữ – Phía nam
147380101LuậtA0122.95Nữ – Phía nam
157380101LuậtC0025.5Nữ – Phía nam
167380101LuậtD0123.5Nữ – Phía nam

Điểm chuẩn năm 2019

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
17380101Luật – Phía Bắc đối với NamA0020.55
27380101Luật – Phía Bắc đối với NamA0120.2
37380101Luật – Phía Bắc đối với NamC0024
47380101Luật – Phía Bắc đối với NamD0120
57380101Luật – Phía Bắc đối với NữA0020.35
67380101Luật – Phía Bắc đối với NữA0120.4
77380101Luật – Phía Bắc đối với NữC0026
87380101Luật – Phía Bắc đối với NữD0121.7
97380101Luật – Phía Nam đối với NamA0020
107380101Luật – Phía Nam đối với NamA0121.3
117380101Luật – Phía Nam đối với NamC0022.25
127380101Luật – Phía Nam đối với NamD0120.3
137380101Luật – Phía Nam đối với NữA0020.2
147380101Luật – Phía Nam đối với NữA0120.25
157380101Luật – Phía Nam đối với NữC0024.5
167380101Luật – Phía Nam đối với NữD0120.2

Ngọc Anh Nguyễn
Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
Logo