Điểm Chuẩn
0
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – TÀI CHÍNH TP HCM (UEF) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn trường đại học Kinh tế - Tài chính tp HCM năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, UEF xét tuyển theo 4 phương ...

0
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH (IUH) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn trường đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, IUH xét tuyển theo 4 phương ...

0
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI (HMU) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn trường đại học Y Hà Nội năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, HMU xét tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh, ...

0
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI (HLU) NĂM 2022
1

Điểm chuẩn trường đại học Luật Hà Nội năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, HLU xét tuyển theo 4 phương thức tuyển sinh, ...

0
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN (APD) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, APD xét tuyển theo 3 phương thức tuyển ...

0
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN NGOẠI GIAO (DAV) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, DAV xét tuyển theo 5 phương thức tuyển sinh, trong đó ...

0
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI (HOU) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn trường Đại học mở Hà Nội năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, HOU xét tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh, ...

0
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (AJC) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, AJC xét tuyển theo 3 phương thức tuyển ...

0
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG (TDTU) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, TDTU xét tuyển theo 5 phương thức tuyển ...

0
Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2022
0

Điểm chuẩn trường đại học Hà Nội năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, HANU xét tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh, trong ...

0
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING (UFM) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn trường đại học Tài chính Marketing năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, UFM xét tuyển theo 3 phương thức tuyển ...

0
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải (UTC) 2022
0

Điểm chuẩn trường đại học Giao thông vận tải năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, UTC xét tuyển theo 5 phương thức tuyển ...

Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
Logo