Điểm Chuẩn
0
Điểm chuẩn trường đại học Sài Gòn (SGU) năm 2022
0

Điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, SGU xét tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh, trong ...

0
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương (FTU) năm 2022
0

Điểm chuẩn trường đại học Ngoại Thương năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, FTU xét tuyển theo 6 phương thức tuyển sinh, ...

0
Điểm chuẩn UEH-trường Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) năm 2022
0

Điểm chuẩn UEH - trường Đại học Kinh tế tp HCM năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, UEH xét tuyển theo 2 phương thức ...

0
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) năm 2022
0

Điểm chuẩn trường đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, HANUE xét tuyển theo 5 phương thức tuyển ...

0
Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội cập nhật 2022
0

Đại học Quốc gia Hà Nội (tên tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) được thành lập ngày 10 tháng 12 năm 1993. Đến nay Đại học Quốc ...

0
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) năm 2022
0

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, NEU xét tuyển theo 3 phương thức tuyển ...

0
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI) năm 2022
0

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, HANUI xét tuyển theo 6 phương thức tuyển sinh, ...

0
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng (BA) năm 2022
0

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, BA xét tuyển theo 5 phương thức tuyển sinh, trong đó ...

0
Điểm chuẩn Học viện Tài chính (AOF) năm 2022
0

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, AOF xét tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh, trong đó ...

0
Điểm chuẩn Đại học Thương mại (TMU) 2022
0

Điểm chuẩn trường đại học Thương mại năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, TMU xét tuyển theo 7 phương thức tuyển ...

0
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG (HUB) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 15/9 mới đây. Năm nay, HUB xét tuyển theo 5 phương thức tuyển sinh, ...

0
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM (HUFI) NĂM 2022
0

Điểm chuẩn trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9 mới đây. Năm nay, HUFI xét tuyển theo 4 phương ...

Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
Logo