Tuyển sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2023: 4 phương thức xét tuyển

Tuyển sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2023: 4 phương thức xét tuyển

Theo thông tin tuyển sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 2023 công bố, trường dự kiến xét tuyển 2.900 chỉ tiêu, áp dụng theo 4 phương thức xét tuyển.

Trường đại học kiến trúc Đà Nẵng

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (Da Nang Architecture University – DAU) là trường đại học tư thục được thành lập vào ngày 27 tháng 11 năm 2006.

Hiện nay, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có 08 khoa chuyên môn giảng dạy và phụ trách 18 chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học. Định hướng phát triển của Nhà trường trong giai đoạn 2020 – 2030 là đào tạo đa ngành, đa nghề đáp ứng tốt nhu cầu của người học và yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có trụ sở chính tại Số 566 Núi Thành – Phường Hòa Cường Nam – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng. Trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực có đầy đủ kiến thức để khởi nghiệp; có năng lực phát triển cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm để sáng tạo đổi mới; có khả năng đáp ứng nền kinh tế kỹ thuật số; có năng lực hội nhập vào thị trường lao động quốc tế và có trách nhiệm với cộng đồng.

Mục tiêu của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng là phát triển thành trường đại học thông minh theo định hướng ứng dụng.

Là một trong những trường đại học thông minh góp phần đắc lực thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt với những yêu cầu của thời đại mới

Xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học ứng dụng hiện đại, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức.

Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

Đến năm 2030 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành trường đại học thông minh theo định hướng ứng dụng, là một trong những trường đại học hàng đầu về chuyển đổi số.

Thông tin tuyển sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2023

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (Mã trường KTD) công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy dự kiến năm 2023 như sau.

Theo đó, tuyển sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng dự kiến xét tuyển 2.900 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 18 ngành đào tạo theo 04 phương thức xét tuyển:

 • Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 (Mã phương thức 100)
 • Phương thức 2: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp & điểm thi năng khiếu (Mã phương thức 405)
 • Phương thức 3 Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ 200 (Mã phương thức 200)
 • Phương thức 4: Kết hợp kết quả học tập cấp thpt & điểm thi năng khiếu 406

Phương thức 1,2: Thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để xét tuyển.

Tuyển sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển, cách thức đăng ký. Thí sinh cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà trường quy định.

Đối với các tổ hợp có sử dụng điểm năng khiếu, thí sinh cần tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Mỹ thuật được tổ chức tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hoặc tại các trường Đại học có tổ chức thi trên cả nước.

Tổ hợp và cách thức tính điểm theo kết quả thi tốt nghiệp 2023

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D01, D14, D15

Cách tính điểm:

ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm KV + Điểm ĐT

Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp & điểm thi năng khiếu

Tổ hợp xét tuyển: V00, V01, V02, H00

Cách tính điểm:

ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm KV + Điểm ĐT

ĐXT: Điểm xét tuyển

Điểm Môn 1, Môn 2, Môn 3: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của từng môn trong tổ hợp xét tuyển.

Chi tiết tổ hợp xem

Điểm KV: Điểm ưu tiên khu vực
Điểm ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng

Phương thức 3,4: Thí sinh sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ). Thí sinh
cần có điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà trường quy định.
Cụ thể như sau:

Tổ hợp và cách thức tính điểm theo kết quả học tập THPT

Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ

Tổ hợp xét tuyển: 5K2 , 122

Cách tính điểm: ĐXT = Điểm TB x 3 + Điểm KV + Điểm ĐT

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D01, D14, D15

Cách tính điểm: ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm KV + Điểm ĐT

Tổ hợp xét tuyển: 5K1, 121

Cách tính điểm: ĐXT = Điểm TB x 2 + Điểm NK + Điểm KV + Điểm ĐT

Kết hợp kết quả học tập cấp THPT & điểm thi năng khiếu

Tổ hợp xét tuyển: V00, V01, V02, H00
Cách tính điểm: ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm KV + Điểm ĐT

ĐXT: Điểm xét tuyển
Điểm Môn 1, Môn 2, Môn 3: Điểm cả năm lớp 12 của từng môn trong tổ hợp xét tuyển
Điểm NK: Điểm thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật)
Điểm KV: Điểm ưu tiên khu vực
Điểm ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng
Điểm TB: Điểm trung tất cả các môn của 5HK (Tổ hợp 5K1, 5K2) hoặc Điểm Trung bình cả năm lớp 12 (Tổ hợp 121, 122) cụ thể như sau:

 • 5K1: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình tất cả các môn văn hóa của 5 Học kỳ (bao gồm
  HK1, HK2 lớp 10, HK1,HK2 lớp 11 và HK 1 lớp 12) kết hợp Điểm thi năng khiếu.
 • 5K2: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình tất cả các môn văn hóa của 5 Học kỳ (bao gồm HK1, HK2 lớp 10, HK1,HK2 lớp 11 và HK 1 lớp 12)
  Điểm TB = (HK1 lớp 10 + HK2 lớp 10 + HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12)/5
 • 121: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình cả năm lớp 12 kết hợp Điểm thi năng khiếu
 • 122: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình cả năm lớp 12 Điểm TB = (HK1 lớp 12 + HK2 lớp 12)/2

Các thông tin tuyển sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng cần thiết khác:

 1. Trường tổ chức xét tuyển các môn văn hóa; tổ chức thi môn Đánh giá năng lực mỹ thuật và xét tuyển theo kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật (hoặc môn Hình họa, môn Bố cục màu …) của thí sinh đã dự thi các môn này tại các trường đại học trên toàn quốc trong cùng năm tuyển sinh. Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, …) phải đạt từ 4,0 điểm trở lên.
 2. Điểm trúng tuyển đối với mỗi ngành và mỗi phương thức xét tuyển được xác định căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành đào tạo dành cho mỗi phương thức.
 3. Đối với mỗi phương thức xét tuyển, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển của thí sinh, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển và thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển như nhau ở cuối danh sách, dẫn đến vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh ĐKXT có điểm của môn sau đây trong tổ hợp môn xét tuyển cao hơn:
 • Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, …) đối với các ngành năng khiếu;
 • Môn Toán đối với các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh doanh, quản lý, du lịch và các ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế nội thất (nếu thí sinh ĐKXT theo tổ hợp A01);
 • Môn Tiếng Anh đối với các ngành ngoại ngữ. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường ưu tiên thí sinh ĐKXT có nguyện vọng cao hơn

Theo công bố của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021 xét theo kết quả học bạ ngành cao nhất ngành Thiết kế đồ họa với 21 điểm.

Thông tin tuyển sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022

Tuyển sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 chỉ xét tuyển bằng 2 phương thức cơ bản là bằng học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT 2022.

Tuyển sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022

Các phương thức tuyển sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Phương thức 1. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Thể lệ và thời gian theo quy định của Bộ GD&ĐT

Phương thức 2. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Xét học bạ)
Tuyển sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng với phương thức xét điểm học bạ, thí sinh có thể xét theo 3 cách sau:

Cách 1: Xét theo điểm TB tất cả các môn của 5HK (Trừ HKII của lớp 12)

Điều kiện xét tuyển: Điểm TB của tất cả các môn của 05 học kỳ ≥ 6.0

Cách 2: Xét theo điểm trung bình cả năm học lớp 12

Điều kiện xét tuyển: Điểm TB chung cả năm học ≥ 6.0

Cách 3: Xét theo tổng điểm TB 3 môn của 2 HK lớp 12

Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển ≥ 18.0

Ngoài ra, thí sinh lưu ý một số vấn đề sau:

 1. Với thí sinh xét tuyển tổ hợp có môn Vẽ mỹ thuật:

– Tổ hợp V00, V01, V02: Tổng điểm TB của 2 môn văn hóa ≥ 12.0

– Tổ hợp H00: Điểm TB môn Văn ≥ 6.0

– Điểm môn Vẽ mỹ thuật; Bố cục màu ≥ 4.0

 1. Thí sinh xét tuyển học bạ vào các ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Quy hoạch vùng và đô thị theo cách 1 hoặc cách 2

Thí sinh có thể không cần điểm Vẽ mỹ thuật (VMT) nếu điểm xét tuyển đạt mức điểm mà trường đặt ra.

Ví dụ: Nếu thí sinh xét tuyển vào ngành Kiến trúc và Thiết kế nội thất theo cách 1 và 2, mức điểm xét tuyển đạt 7.0, thì có thể không cần xét điểm môn Vẽ mỹ thuật nữa.

Tuy nhiên nếu thí sinh có điểm xét tuyển <7.0 thì vẫn bắt buộc phải có điểm Vẽ mỹ thuật (VMT) mới đủ điều kiện xét tuyển. Tương tự với ngành còn lại là Quy hoạch vùng và đô thị, nếu điểm xét tuyển đạt từ 6.5 trở lên thì không cần xét tới điểm môn VMT, và ngược lại.

 1. ĐH Kiến trúc Đà Nẵng chấp nhận điểm thi môn VMT do các trường đại học khác tổ chức trên cả nước

Thời gian xét tuyển

ĐH Kiến trúc Đà Nẵng bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển kể từ: 15/1-30/9/2022

Các đợt xét tuyển cụ thể như sau:

 • Đợt 1: 15/01/2022 – 30/04/2022
 • Đợt 2: 01/05/2022 – 30/06/2022
 • Đợt 3: 01/07/2022 – 31/08/2022
 • Đợt 4: 01/09/2022 – 30/09/2022

Tuyển sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng gồm các ngành xét tuyển như sau:

Tuyển sinh đại học kiến trúc đà nẵng

Nguồn: Tuyển sinhĐại học Kiến trúc Đà Nẵng

Hằng Nguyễn

Hằng Nguyễn

Nguyễn Thị Thúy Hằng, tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, từng đảm nhận công tác giảng dạy trong ngành giáo dục. Được đào tạo bài bản về giáo dục cùng với kinh nghiệm và niềm yêu thích, say mê với giáo dục, tôi mong những bài viết của mình có thể mang đến những thông tin hữu ích nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh.

Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
Logo