Tuyển sinh 2022: Điểm mới trong tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tuyển sinh 2022: Điểm mới trong tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội

Điểm mới trong thông tin tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội, năm 2022 trường lần đầu sử dụng kết quả thi ĐGNL trong xét tuyển.

Trường Đại học Kiến trúc được thành lập theo Quyết định số 181/CP ngày 17 tháng 9 năm 1969 của Hội đồng Chính phủ. Trường thuộc Bộ Xây dựng, chịu sự quản lý Nhà nước về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Trường hiện có 31 đơn vị trực thuộc, trong đó có 14 đơn vị thuộc khối đào tạo, 11 đơn vị thuộc khối quản lý và phục vụ đào tạo, 06 đơn vị thuộc khối lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có sứ mệnh đảm nhận việc đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật thuộc ngành Xây dựng ở trình độ Đại học và trên Đại học, đặc biệt là các chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng, Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị, Quản lý đô thị, Công nghệ thông tin.

Trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quản lý đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của đất nước theo hướng hội nhập và chuẩn Quốc tế.

Cơ sở đào tạo chính của Trường Đại học Kiến trúc tại Hà Nội và Xuân Hòa, Vĩnh Phúc cùng các cơ sở liên kết như Nam Định, Hải Dương, Uông Bí, Điện Biên, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 2020, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ trở thành Trường Đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành,đa lĩnh vực, có tính hội nhập cao.

Phấn đấu, nỗ lực để hình thành một Trường Đại học mang bản sắc và văn hóa riêng biệt, lấy những giá trị cơ bản của con người làm nền tảng cho sự phát triển bền vững; đồng thời là nơi nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão được tự do trao đổi, khám phá, sáng tạo khoa học và học tập.

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội những năm gần đây dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT không biến động nhiều, ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2021 là ngành Kiến trúc 28.85 điểm. Năm 2022, Hội đồng tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội chính thức công bố thông tin tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội sử dụng 05 phương án tuyển sinh với 2.180 chỉ tiêu.

Thông tin tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2022

Mã trường: KTA

Các ngành/chuyên ngành, chỉ tiêu, tổ hợp môn thi/xét tuyển và văn bằng tốt nghiệp

a. Các ngành/chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội; tổ hợp môn thi/xét tuyển và văn bằng tốt nghiệp được thể hiện trong bảng dưới đây:

tuyển sinh Đại học kiến trúc Hà Nội
tuyển sinh Đại học kiến trúc Hà Nội

b. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội được xác định theo ngành hoặc theo nhóm ngành.

c. Đối với thí sinh (TS) đăng ký các ngành/nhóm ngành có nhiều hơn 01 tổ hợp xét tuyển thì các tổ hợp xét tuyển được xét bình đẳng khi xác định điểm trúng tuyển. Do đó, TS chỉ ĐKXT bằng một tổ hợp môn xét tuyển có kết quả điểm thi cao nhất.

d. Ngay sau khi TS trúng tuyển, Hội đồng Tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ tổ chức phân ngành học cho các TS trúng tuyển vào nhóm ngành dựa trên các điều kiện sau: Điểm xét tuyển của TS; nguyện vọng ngành học của TS; chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội của ngành hoặc theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Phạm vi tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội

 • Phạm vi các chương trình, ngành, nhóm ngành được thể hiện tại điểm a Mục 1.2 của Thông báo này.
 • Lĩnh vực đào tạo: Nghệ thuật; kiến trúc và xây dựng; công nghệ kỹ thuật; máy tính và công nghệ thông tin.
 • Hình thức đào tạo: Chính quy theo phương thức tín chỉ.
 • Tuyển sinh trong cả nước; có xét tuyển cả thí sinh là người nước ngoài nếu đáp ứng được các điều kiện xét tuyển theo quy định của pháp luật Việt Nam và của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Điều kiện dự tuyển, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội

Đối tượng, điều kiện dự tuyển

 • Đối tượng dự tuyển là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đáp ứng các quy định về đối tượng, điều kiện dự tuyển trong tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội trình độ đại học hiện hành của Bộ GDĐT.
 • TS ĐKXT vào các ngành năng khiếu có tổ hợp thi/xét tuyển V00, H00 phải tham dự kỳ thi năng khiếu năm 2022 do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức.
 • TS phải có điểm đáp ứng được ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định Mục 3.3 của Thông báo này.

Chính sách ưu tiên: xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển

 • Chính sách ưu tiên theo đối tượng và ưu tiên theo khu vực trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT.
 • Đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển được thực hiện theo Mục 3.1.8 của Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (gọi tắt là Đề án tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội).
 • Chỉ tiêu tuyển thẳng tối đa bằng 10% chỉ tiêu tuyển sinh các ngành.
 • Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển tối đa bằng 5% chỉ tiêu tuyển sinh các ngành.
 • Quy trình, thời thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển được thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT và thông báo của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Phương thức tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội; Điểm xét tuyển; Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Phương thức tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội

a. Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Áp dụng đối với các nhóm ngành/ngành không có môn thi năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển.

b. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển: Áp dụng đối với các ngành/chuyên ngành năng khiếu (có mã xét tuyển KTA01, KTA02, KTA03, 7210403-ngành Thiết kế đồ họa), 7210404 -Thiết kế thời trang).

Thi tuyển bằng các môn thi năng khiếu kết hợp với kết quả điểm thi một số môn văn hoá của thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT :

 • Đối với các nhóm ngành KTA01, KTA02 (tổ hợp xét tuyển V00): Kết hợp thi tuyển bằng môn thi Vẽ mỹ thuật với điểm thi các môn Toán và Vật lý của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
 • Đối với nhóm ngành KTA03 và các ngành 7210403, 7210404 (tổ hợp xét tuyển H00): Kết hợp thi tuyển bằng các môn thi Hình họa mỹ thuật và Bố cục trang trí màu với điểm thi môn Ngữ văn của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT;

c. Xét tuyển bằng kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT: Áp dụng đối với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm ngành KTA04, chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị, chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng và ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng;

d. Xét tuyển thẳng: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT và quy định riêng của Nhà trường.

e. Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội: Áp dụng cho 15% chỉ tiêu nhóm KTA04 và 15% chỉ tiêu chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

 • Nhà trường có sử dụng kết quả miễn thi bài thi Anh Văn để xét tuyển; có bảo lưu điểm thi tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2021; không bảo lưu điểm thi các môn năng khiếu.
 • TS trúng tuyển các ngành Kiến trúc, chuyên Xây dựng dân dụng và công nghiệp, nếu có nguyện vọng và đáp ứng được các điều kiện về điểm xét tuyển, trình độ ngoại ngữ theo quy định của Nhà trường sẽ được tham gia xét tuyển vào các lớp K+ (ngành Kiến trúc) hoặc X+ (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp).

Điểm xét tuyển

a. Đối với TS không sử dụng kết quả học tập THPT để xét tuyển, điểm xét tuyển (Đxt) được xác định như sau (làm tròn đến hai chữ số thập phân):

Đxt = Đt + Đưt

Trong đó:

 • Đt là tổng điểm các môn theo thang điểm 10 trong tổ hợp xét tuyển (đã nhân hệ số môn chính);

Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển V00, Đt có giá trị lớn nhất là 40 (môn Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2,0); đối với các ngành còn lại, Đt có giá trị lớn nhất là 30.

 • Đưt là điểm ưu tiên, được xác định như sau:
 • Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển V00, điểm ưu tiên Đưt được xác định như sau:

Đưt = (Đkv + Đđt) × 40/30

 • Đối với các ngành còn lại: Đưt = Đkv + Đđt

Với Đkv, Đđt lần lượt là Điểm ưu tiên theo khu vực và Điểm ưu tiên theo đối tượng, được xác định theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.

b. Đối với TS sử dụng kết quả học tập THPT để xét tuyển, điểm xét tuyển được xác định dựa vào điểm trung bình chung của các môn trong tổ hợp xét tuyển thuộc 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT, như sau (làm tròn đến hai chữ số thập phân):

Đxt = ĐTBmôn 1 + ĐTBmôn 2 + ĐTBmôn 3 + Đưt

Trong đó:

 • ĐTBmôn 1, ĐTBmôn 2, ĐTBmôn 3 lần lượt là điểm trung bình cộng của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (với thứ tự môn được xếp theo quy định ở Mục 1.2 Thông báo này) trong 5 học kỳ đầu tiên bậc THPT, được tính theo công thức sau:

ĐTBmôn = (Đhk1 + Đhk2 + Đhk3 + Đhk4 + Đhk5)/5

với: Đhk1 là điểm của học kỳ 1 lớp 10; Đhk2 là điểm của học kỳ 2 lớp 10; Đhk3 là điểm của học kỳ 1 lớp 11; Đhk4 là điểm của học kỳ 2 lớp 11; Đhk5 là điểm của học kỳ 1 lớp 12;

 • Đưt là điểm ưu tiên, được xác định theo điểm a Mục 3.2 của Thông báo này.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

a. Đối với các tổ hợp xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT: Nhà trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên trang thông tin điện tử của Nhà trường tại địa chỉ http://www.hau.edu.vn và trên trang thông tin tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội tại địa chỉ http://tuyensinh.hau.edu.vn trước thời gian kết thúc đăng ký dự tuyển ít nhất 10 ngày.

Nếu dùng kết quả thi được bảo lưu từ kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2021 để xét tuyển năm 2022, thí sinh phải có điểm xét tuyển của năm 2022 lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của nhóm ngành hoặc ngành mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển của năm tương ứng (năm 2020 hoặc năm 2021). Điều kiện này không áp dụng cho thí sinh đăng ký các ngành năng khiếu thuộc các tổ hợp xét tuyển V00, H00.

b. Đối với các tổ hợp xét tuyển của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT, để được ĐKXT, TS phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Tổng điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (ĐTBmôn 1 + ĐTBmôn 2 + ĐTBmôn 3) phải lớn hơn hoặc bằng 18,0 điểm;

Điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển thuộc học kỳ 1 lớp 11 (Đhk3), học kỳ 2 lớp 11 (Đhk4), học kỳ 1 lớp 12 (Đhk5) phải lớn hơn hoặc bằng 5,0 điểm.

c. Đối với các tổ hợp xét tuyển có môn thi năng khiếu

Các môn thi văn hóa: Theo quy định tại điểm a Mục này.

Các môn thi năng khiếu:

 • Tổ hợp xét tuyển V00: Môn Vẽ mỹ thuật gồm hai bài thi Vẽ mỹ thuật 1 (MT1) và Vẽ mỹ thuật 2 (MT2) được chấm theo thang điểm 5.

Điểm môn Vẽ mỹ thuật được tính như sau:

Điểm môn Vẽ mỹ thuật = Điểm bài thi Vẽ mỹ thuật 1 + Điểm bài thi Vẽ mỹ thuật 2.

Điểm môn Vẽ mỹ thuật sau khi nhân hệ số 2,0 phải đạt tối thiểu để được xét tuyển như sau:

8,00 đối với TS thuộc khu vực 1 (KV1);

9,00 đối với TS thuộc khu vực 2, khu vực 2 – nông thôn (KV2, KV2-NT);

10,00 đối với TS thuộc khu vực 3 (KV3).

 • Tổ hợp xét tuyển H00: Hai môn thi năng khiếu là Hình họa mỹ thuật (H1) và Bố cục trang trí màu (H2) được chấm theo thang điểm 10. Tổng điểm hai môn này không nhân hệ số phải đạt tối thiểu để được xét tuyển như sau:

8,00 đối với TS thuộc KV1;

9,00 đối với TS thuộc KV2, KV2-NT;

10,00 đối với TS thuộc KV3.

Lưu ý: Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, điểm năng khiếu tối thiểu được quy định tại điểm b Mục 3.1.8 của Đề án tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nguồn: Tuyển sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội

Hằng Nguyễn

Hằng Nguyễn

Nguyễn Thị Thúy Hằng, tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, từng đảm nhận công tác giảng dạy trong ngành giáo dục. Được đào tạo bài bản về giáo dục cùng với kinh nghiệm và niềm yêu thích, say mê với giáo dục, tôi mong những bài viết của mình có thể mang đến những thông tin hữu ích nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh.

Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
Logo