Thông tin tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội năm 2022

Năm 2022, ban tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội tăng chỉ tiêu xét học bạ THPT. Xem cụ thể chi tiết dưới đây cùng Navigates.

Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lí của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lí Việt Nam.

Trải qua 40 năm phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, Trường Đại học Luật Hà Nội đã phát triển khá toàn diện, vững chắc, xứng đáng là cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật lớn nhất của cả nước.

Ngày 04 tháng 4 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.

Trường Đại học Luật Hà Nội có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, nghiên cứu, chuyển giao các sản phẩm khoa học pháp lý có chất lượng cao và truyền bá tư tưởng pháp lý phục vụ sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyeenf xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế.

Năm 2020, Trường Đại học Luật Hà Nội đã ban hành Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030 trong đó định hướng phát triển Trường trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu; trường trọng điểm về đào tạo pháp luật, trung tâm nghiên cứu và truyền bá tư tưởng pháp lý hàng đầu của Việt Nam, có vị thế trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Trường Đại học Luật Hà Nội

Theo đánh giá từ thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội những năm qua cho thấy điểm chuẩn học bạ năm 2021 cao nhất 28,96, ngành thấp nhất là Ngôn ngữ Anh cũng không dưới 24. Năm 2020 cao nhất 29 điểm. Năm 2022, Tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội thông báo dự kiến tuyển 2.265 chỉ tiêu đại học, tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng học bạ THPT. Chi tiết thông tin tuyển sinh được cập nhật dưới đây.

Thông tin tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội năm 2022

Phạm vi tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội

Tuyển sinh trong cả nước

Phương thức tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội: có 4 phương thức

Phương thức 1 (xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng): tối đa 35%/ tổng chỉ tiêu, cho 3 đối tượng:

Đối tượng 1 (xét tuyển thẳng):

Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT;
Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp năm 2022. Cụ thể như sau:

 • Môn văn, toán và tiếng Anh: đối với ngành quản trị – luật, quản trị kinh doanh, luật, luật thương mại quốc tế, và ngôn ngữ Anh
 • Môn tiếng Nhật và tiếng Pháp: đối với ngành quản trị – luật, quản trị kinh doanh, luật, và ngành luật thương mại quốc tế
 • Môn lý: đối với ngành quản trị – luật, quản trị kinh doanh, luật, và luật thương mại quốc tế
 • Môn hóa: đối với ngành quản trị – luật, quản trị kinh doanh, và luật;
 • Môn sử: đối với ngành luật và ngôn ngữ Anh
 • Môn địa: đối với ngành luật

Đối tượng 2 (ưu tiên xét tuyển thẳng): thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: tiếng Anh/ hoặc tiếng Pháp/ hoặc tiếng Nhật; thí sinh có kết quả thi SAT của Mỹ (Scholastic Assessment Test). Những chứng chỉ này nếu có quy định về thời hạn thì phải còn giá trị đến ngày 30-6-2022.

Điều kiện:

 • Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT
 • Thứ hai, trình độ ngoại ngữ quốc tế/ hoặc có kết quả thi SAT phải đạt như sau:
 1. Đối với tiếng Anh: IELTS đạt điểm từ 5,0 trở lên (do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp); hoặc TOEFL iBT đạt điểm từ 65 trở lên (do Educational Testing Service (ETS) cấp);
 2. Đối với tiếng Pháp: chứng chỉ DELF đạt từ trình độ B1 trở lên (do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP) cấp); hoặc chứng chỉ TCF đạt điểm từ 300 trở lên/ kỹ năng (do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế -Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP cấp);
 3. Đối với tiếng Nhật: chứng chỉ JLPT đạt từ trình độ N3 trở lên (do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation – JF) cấp, trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật);
 4. Đối với bài thi SAT của Mỹ: đạt điểm từ 1.100/1.600 trở lên.
 • Thứ ba, phải có điểm trung bình của 5 học kỳ THPT (gồm năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21,0 trở lên (điểm trung bình của 5 học kỳ THPT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân);
 • Thứ tư (tiêu chí phụ), khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng, nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên: điểm của chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm thi SAT; điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (được làm tròn đến 1 chữ số thập phân); điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc tổ hợp xét tuyển; riêng tổ hợp D00 thì môn chính là văn.

Đối tượng 3 (ưu tiên xét tuyển thẳng): thí sinh học tại các trường THPT chuyên, năng khiếu; thí sinh học tại các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất theo danh sách “Các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2022 của ĐH Quốc gia TP.HCM”.

Điều kiện:

 • Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT
 • Thứ hai, thí sinh phải có kết quả học tập của từng năm lớp 10, 11 và 12 đạt từ loại giỏi trở lên
 • Thứ ba, phải có điểm trung bình của 5 học kỳ THPT (gồm năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 24,0 trở lên (điểm trung bình của 5 học kỳ THPT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)
 • Thứ tư (tiêu chí phụ), khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng, nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên: điểm trung bình cộng của 3 năm lớp 10, 11 và 12 (được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)
 • Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc tổ hợp xét tuyển; riêng tổ hợp D00 thì môn chính là văn.

Trường hợp tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội theo phương thức này chưa hết chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang phương thức “xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022”.

Phương thức 2 (xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022):

Chỉ tiêu xét tuyển: tối thiểu là 65%/tổng chỉ tiêu. Đối tượng dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 phù hợp với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. Phương thức này được thực hiện theo quy định và kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT.

tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội

Phương thức 3. Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT loại giỏi 5 học kỳ.

Ngoài ra, thí sinh thuộc các trường THPT Chuyên/năng khiếu quốc gia, THPT chuyên/năng khiếu cấp Tỉnh/Thành phổ, THPT chuyên trọng điểm quốc gia Chất lượng cao được ưu tiên xét tuyển bằng cách cộng 1 – 1.5 điểm ưu tiên vào tổng điểm xét tuyển.

Chỉ tiêu: 50% chỉ tiêu (tăng 10% chỉ tiêu so với năm 2021)

Phương thức 4. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT thuộc các tổ hợp xét tuyển.

Phương thức 5. Xét tuyển bằng kết quả tốt nghiệp các chương trình THPT quốc tế.

Các ngành tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội 2022 dự kiến như sau:

+ Ngành Luật (bao gồm cả chương trình CLC)

+ Ngành Luật – Chuyên ngành Pháp luật Thi hành án dân sự.

+ Ngành Luật – Chuyên ngành Pháp luật Sở hữu trí tuệ.

+ Ngành Luật Thương mại quốc tế.

+ Ngành Luật Kinh tế (bao gồm cả chương trình CLC)

+ Ngành Ngôn ngữ Anh.

Ngoài ra, ĐH Luật Hà Nội đang nghiên cứu mở một hoặc một số chuyên ngành:

+ Ngành Luật, chuyên ngành Pháp luật Thi hành án dân sự

+ Ngành Luật, chuyên ngành Pháp luật Sở hữu trí tuệ

+ Ngành Luật Kinh tế, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản

Nguồn: Tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội

Hằng Nguyễn

Hằng Nguyễn

Nguyễn Thị Thúy Hằng, tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, từng đảm nhận công tác giảng dạy trong ngành giáo dục. Được đào tạo bài bản về giáo dục cùng với kinh nghiệm và niềm yêu thích, say mê với giáo dục, tôi mong những bài viết của mình có thể mang đến những thông tin hữu ích nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh.

Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
Logo