Đại học Ngân hàng dành 80% chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Đại học Ngân hàng dành 80% chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Xem ngay thông tin tuyển sinh Đại học Ngân hàng dưới đây cùng Navigates.

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh University of Banking – HUB) là trường đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thành lập từ ngày 16/12/1976.

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở chính tại 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, là trường đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đào tạo theo hình thức tín chỉ.

Trường Đại học Ngân hàng còn là một trong những trường đại học đứng đầu về đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành quản lý, kinh tế, tài chính tín dụng và tiền tệ ngân hàng tại Việt Nam. Trọng điểm đào tạo nhân lực cho ngành Tài chính – Ngân hàng tại miền Nam Việt Nam. Đại học ngân hàng điểm chuẩn trung bình qua các năm từ 23 đến 25 điểm.

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, trường đã khẳng định được vị thế của mình trong đào tạo ngành giáo dục.

Trường Đại học Ngân hàng có định hướng trở thành trường đại học đa – liên ngành và uy tín trong nhóm trường đại học khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, trường cũng tiên phong trong vấn đề nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong đào tạo, giải quyết vấn đề.

Mặc dù là Đại học Ngân hàng, ngành đào tạo tốt nhất là ngành Tài chính – Ngân hàng nhưng trường còn đào tạo nhiều ngành nghề khác như:

 • Tài chính – Ngân Hàng chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân Hàng.
 • Quản trị kinh doanh: chuyên ngành Marketing, chuyên ngành QTKD tổng hợp.
 • Kinh tế quốc tế
 • Luật kinh tế
 • Ngôn ngữ Anh
 • Hệ thống thông tin quản lý: chuyên ngành HTTT doanh nghiệp và chuyên ngành Thương mại điện tử.

Thông tin tuyển sinh Đại học Ngân hàng năm 2022

Năm 2022, Tuyển sinh Đại học Ngân hàng sử dụng 5 phương thức xét tuyển: gồm:

 • Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Xét tuyển tổng hợp
 • Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
 • Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
 • Xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn

Cụ thể các phương thức tuyển sinh Đại học Ngân hàng như sau:

Tuyển sinh Đại học Ngân hàng theo Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
a. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 và Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển tại Đề án tuyển sinh Đại học Ngân hàng năm 2022.

b. Nguyên tắc xét tuyển:
Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển tại đề án tuyển sinh Đại học Ngân hàng.

Tuyển sinh Đại học Ngân hàng theo Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp (Học bạ và thành tích học tập THPT)

Tuyển sinh Đại học Ngân hàng theo phương thức xét tuyển tổng hợp là phương thức xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT của thí sinh. Được quy định cụ thể như sau:

a. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

  Thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2022, 2021, 2020 và thỏa các điều kiện sau:    

  - Học sinh có điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên;

 - Điểm quy đổi xét tuyển theo trung bình tổ hợp môn đăng ký HK1-Lớp 11, HK2-lớp 11 và HK1-lớp 12 đạt từ 72 trở lên (Không bao gồm bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực, điểm quy đổi theo tiêu chí khác).

b. Cách thức tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi theo tổ hợp môn + Điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có) + tổng điểm ưu tiên quy đổi (nếu có).

Điểm quy đổi theo tổ hợp môn = Điểm quy đổi (Điểm TB theo tổ hợp HK1 lớp 11) + Điểm quy đổi (Điểm TB theo tổ hợp HK2 lớp 11) + Điểm quy đổi (Điểm TB theo tổ hợp HK1 lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có).

  Ví dụ: Thí sinh chọn tổ hợp D01 (Toán - Văn - Anh).

Điểm quy đổi theo tổ hợp môn = Điểm quy đổi (Điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Anh ở Học kỳ 1 lớp 11) + Điểm quy đổi (Điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Anh ở Học kỳ 2 lớp 11) + Điểm quy đổi ( Điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Anh ở Học kỳ 1 lớp 12).

Điểm quy đổi theo tiêu chí khác = Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + Điểm quy đổi kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) + Điểm quy đổi Trường chuyên/Năng khiếu + Điểm quy đổi xếp loại HSG.

- Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được chấp nhận ở Bảng 3 được quy đổi sang điểm ở Bảng 2 để cộng vào điểm xét tuyển.

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, cấp quốc gia tất cả các môn học THPT được quy đổi điểm ở Bảng 2 cộng vào điểm xét tuyển.

  - Thí sinh học các Trường chuyên/ năng khiếu được quy đổi điểm ở Bảng 2 cộng vào điểm xét tuyển.

  - Thí sinh xếp loại học lực Giỏi của 3 học kỳ: Học kỳ 1, 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 được quy đổi điểm cộng vào điểm xét tuyển theo Bảng 2.

 Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được quy đổi theo thang điểm 150. Mức điểm quy đổi cụ thể theo Bảng 4

Tuyển sinh Đại học Ngân hàng lưu ý:

   -  Tổ hợp môn xét tuyển xem tại Bảng 1, Mục 2.
   -  Điểm trung bình tổ hợp môn được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
   -  Không có môn học nhân hệ số trong tổ hợp môn đối với phương thức này
   -  Thí sinh quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế phải còn thời hạn trong vòng 02 năm tính đến ngày xét tuyển.  

c. Nguyên tắc xét tuyển:

- Thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất;

- Xét theo điểm sau khi đã quy đổi từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;

- Điểm xét tuyển là Điểm quy đổi theo tổ hợp môn của 3 học kỳ cộng với Điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có) và tổng điểm ưu tiên quy đổi (nếu có).

- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình học tập của học kỳ 1 năm lớp 12.

Tuyển sinh Đại học Ngân hàng theo Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

a. Tuyển sinh Đại học Ngân hàng: Điều kiện đăng ký xét tuyển:

- Thí sinh có điểm trung bình học tập HK1, HK2 năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên;

- Tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức đợt 1 năm 2022, có tổng điểm từ 700 trở lên (Dự kiến). Trường sẽ thông báo điều chỉnh ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (nếu có) khi có phổ điểm kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức đợt 1, năm 2022.

 b. Tuyển sinh Đại học Ngân hàng: Nguyên tắc xét tuyển:

-Thí sinh được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất;

- Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2022 (theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có); xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực được quy đổi theo thang điểm tương ứng.

- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình cộng điểm học tập của học kỳ 1 năm lớp 12.
tuyển sinh đại học ngân hàng - Bảng quy đổi điểm
Bảng quy đổi điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực

Tuyển sinh Đại học Ngân hàng theo Phương thức 4 : Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
a. Tuyển sinh Đại học Ngân hàng gồm các đối tượng
– Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
– Tổng điểm xét tuyển dự kiến áp dụng đối với tất cả các ngành/nhóm ngành/Chương trình đào tạo phải đạt từ 18 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Nếu có). Trường sẽ thông báo thay đổi ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành xét tuyển (nếu có) sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo lịch chung của Bộ GD&ĐT

b. Tuyển sinh Đại học Ngân hàng gồm các nguyên tắc xét tuyển

Tuyển sinh Đại học Ngân hàng được thực hiện theo “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành. 
Điểm xét tuyển bao gồm: kết quả điểm 3 bài thi/môn thi trong kỳ thi THPT năm 2022 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cho nhóm ngành/ngành/chương trình đào tạo 
Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng của thí sinh (nếu có) được tính căn cứ vào Quy chế tuyển sinh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

   + Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình không nhân hệ số:

            Điểm xét tuyển (ĐXT) = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên

  + Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình có môn/bài thi nhân hệ số 2:

            Điểm xét tuyển (ĐXT) = ((M1 + M2 + M3x2)x3)/4 + Điểm ưu tiên

(Điểm xét tuyển được quy về tổng điểm 30, điểm số thập phân làm tròn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngân hàng theo nhóm ngành, ngành (đã trừ số lượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, học sinh dự bị) và danh sách thống kê thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường xem xét và quyết định phương án điểm trúng tuyển theo nguyên tắc ĐXT từ cao tới thấp;

- Không phân biệt điểm xét trúng tuyển đối với các tổ hợp bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể;

  - Không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp xử lý các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau theo quy định sau: “Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng ngành/nhóm ngành xét tuyển, Trường ưu tiên xét tuyển thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn (điều kiện phụ)”.

Tuyển sinh Đại học Ngân hàng theo Phương thức 5: Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn (Áp dụng cho chương trình ĐHCQ quốc tế do đối tác cấp bằng)
a. Đối tượng:
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
b. Nguyên tắc xét tuyển:

- Xét điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12;

 - Thí sinh sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) với Hội đồng tuyển sinh;

- Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào học chuyên ngành (năm 2) khi đạt đủ các điều kiện sau:

Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương,
Đạt điểm đánh giá của Hội đồng tuyển sinh từ 80% trở lên.

Tuyển sinh Đại học Ngân hàng: Học phí dự kiến và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

Mức học phí dự kiến:
– Học phí Chương trình Đại học chính quy chuẩn: Dự kiến năm học 2022 – 2023: 6.250.000đ/ học kỳ.

- Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: Dự kiến năm học 2022-2023: 18.425.000đ/ học kỳ.

- Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng như sau:

   + Tổng học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …).
   + Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 26.500.000 đ/học kỳ.
   + Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học. 

Lộ trình tăng học phí:
– Đối với hệ đại học chính quy chuẩn: Lộ trình tăng học phí theo quy định Nhà Nước.

- Đối với hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao:

Lộ trình dự kiến mức học phí hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao từ năm học 2022- 2023 đến năm học 2023 – 2024 tăng không quá 10%.

- Đối với hệ đại học chính quy chương trình quốc tế cấp song bằng:

Tổng học phí toàn khóa học (bao gồm Học phí các môn học chính khóa, tiếng Anh tăng cường, kỹ năng mềm) là 212.500.000đ/toàn khóa, tương đương 26.500.000 đ/học kỳ. Học phí này dự kiến không đổi cho toàn khóa học.

Trường hợp chuyển đổi sang cơ chế tự chủ tài chính theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền: mức học phí thực hiện theo lộ trình quy định.

Tuyển sinh Đại học Ngân hàng gồm có các chương trình đào tạo

Chương trình đại học chính quy chất lượng cao

Chương trình đào tạo chất lượng cao là chương trình ĐHCQ với các điều kiện đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra cao hơn Chương trình ĐHCQ chuẩn. Giúp sinh viên chuẩn bị các kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số. Chương trình ĐHCQ chất lượng cao có các ưu điểm nổi bật bao gồm: 

- Chương trình đào tạo tiên tiến, tiếp cận chương trình của các trường đại học quốc tế; nhiều học phần chuyên ngành được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh. Nhiều học phần định hướng ứng dụng công nghệ số: Ngành TCNH định hướng Fintech, Ngành QTKD định hướng E – Business, Ngành Kế toán định hướng Digital – Acounting. 
 • Sinh viên có cơ hội chuyển tiếp học tập theo mô hình 1+3, 2+2, 3+1; tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, trao đổi sinh viên tại các trường đại học nước ngoài uy tín là của đối tác của trường.
 • Chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên xuất sắc, được tuyển chọn của HUB, giảng viên thỉnh giảng nước ngoài và chuyên gia từ các tổ chức tài chính, doanh nghiệp.
 • Chương trình đào tạo tiếng Anh theo chuẩn IELTS với 300 tiết miễn phí, giúp sinh viên đủ khả năng học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh và đạt tối thiểu IELTS 5.5 khi ra trường
 • Sĩ số lớp giới hạn khoảng 40 người, phương pháp giảng dạy hiện đại mang tính tương tác cao; hoạt động nghiên cứu khoa học được chú trọng.
 • Chương trình đào tạo kỹ năng mềm miễn phí; Chương trình tham quan, thực hành, kiến tập và thực tập tại các doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính
 • Ngoài ra, sinh viên chương trình chất lượng cao còn được được thụ hưởng thêm chương trình học bổng riêng, cơ sở vật chất hiện đại, được lựa chọn học tập tại cơ sở Thủ Đức hoặc Quận 1.
 • Thí sinh đăng ký xét tuyển chung vào chương trình, sau khi trúng tuyển, sinh viên được lựa chọn ngành học (Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh), được ưu tiên bố trí vào ở Ký túc xá. Xem thông tin chi tiết về chương trình chất lượng cao tại: www.clc.buh.edu.vn)

Chương trình đào tạo đại học chính quy quốc tế cấp song bằng:

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh bao gồm các Chương trình: Quản trị kinh doanh, Quản trị chuỗi cung ứng, Marketing, Tài chính
Sinh viên tốt nghiệp được nhận (i) bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và (ii) bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Bolton (Anh quốc).

Ưu điểm của chương trình:

 • Sinh viên tốt nghiệp được nhận 02 bằng cử nhân có giá trị quốc tế và được công nhận bởi Bộ GDĐT Việt Nam.
 • Sinh viên được tập trung đào tạo tiếng Anh trong năm học đầu tiên với quy mô lớp từ 10-15 sinh viên, nhằm nhanh chóng đạt trình độ IELTS tối thiểu 5.5 hoặc tương đương.
 • Các môn ngành, chuyên ngành được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh theo chuẩn chương trình quốc tế bởi giảng viên xuất sắc nhất của HUB, ĐH Bolton
 • Chương trình đào tạo hướng nghiệp, sinh viên được tiếp xúc với các doanh nghiệp ngay từ năm nhất thông qua các hoạt động tham quan doanh nghiệp, trao đổi nói chuyện với các chuyên gia trong lĩnh vực, …
 • Cơ hội chuyển tiếp sang các ĐH đối tác hàng đầu thế giới như ĐH Adelaide (Úc) – Top 1% thế giới, #108 theo QS 2021, #118 theo THE 2021, ĐH Macquarie (Úc) – Top 1% thế giới, #214 theo QS 2021, #195 theo THE 2021, ĐH Griffith (Úc) – Top 1,5% thế giới, #303 theo QS 2021, #201-250 theo THE 2021 …
 • Ngoài học bổng dành cho sinh viên đại học chính quy của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM , sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng chính phủ các nước (Canada-ASEAN, Irish Aid IDEAS, Eiffel France,…) hoặc học bổng giảm học phí, học bổng tham gia các chương trình hoạt động trao đổi và giao lưu với các trường đại học danh tiếng tại Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, … - Địa điểm học tập tại Cơ sở Quận 1 với cơ sở vật chất hiện đại, quy mô lớp học nhỏ. Thông tin chi tiết xem tại: http://saigonisb.buh.edu.vn/cunhan/

Chương trình đại học chính quy chuẩn:

  Chương trình đại học chính quy chuẩn được xét tuyển riêng theo từng ngành, một số ngành học sau 01 học kỳ sinh viên sẽ đăng ký lựa chọn chuyên ngành theo ngành học đã trúng tuyển, căn cứ vào nguyện vọng, chỉ tiêu, kết quả học tập.

Các ngành và chuyên ngành chương trình đại học chính quy chuẩn (Xem chi tiết tại website:http://tuyensinh.buh.edu.vn/).

Chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh bao gồm các chương trình Quản trị kinh doanh, Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Tài chính
Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Bolton (Anh quốc).
Chương trình đào tạo ngành Bảo hiểm – Tài chính- Ngân hàng
Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Bảo hiểm- Tài chính- Ngân hàng của Đại học Toulon (Pháp) cấp bằng

Ưu điểm của chương trình:

 • Các văn bằng có giá trị quốc tế và được công nhận bởi Bộ GDĐT Việt Nam.
 • Sinh viên được tập trung đào tạo tiếng Anh trong năm học đầu tiên với quy mô lớp từ 10-15 sinh viên, nhằm nhanh chóng đạt trình độ IELTS tối thiểu 5.5 hoặc tương đương.
 • Các môn ngành, chuyên ngành được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh theo chuẩn chương trình quốc tế bởi giảng viên xuất sắc nhất của HUB, ĐH Bolton, ĐH Toulon
 • Phương pháp giảng dạy hiện đại giúp sinh viên phát huy khả năng sáng tạo, năng lực tự học và phát triển toàn diện các kỹ năng; đồng thời giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc độc lập và tự tin giải quyết vấn đề.
 • Cơ hội tuyển thẳng đặc cách vào năm 02 của Chương trình đối với sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh theo yêu cầu.
 • Cơ hội chuyển tiếp sang các ĐH đối tác hàng đầu thế giới như ĐH Adelaide (Úc) – Top 1% thế giới, #108 theo QS 2021, #118 theo THE 2021, ĐH Macquarie (Úc) – Top 1% thế giới, #214 theo QS 2021, #195 theo THE 2021, ĐH Griffith (Úc) Top 1,5% thế giới, #303 theo QS 2021, #201-250 theo THE 2021 …
 • Sau khi kết thúc khóa học, sinh viên có cơ hội được chuyển tiếp lên bậc học cao hơn và nhận bằng Thạc sĩ quốc tế chỉ trong vòng 1 năm.

Nguồn: Tuyển sinh Đại học Ngân hàng

Hằng Nguyễn

Hằng Nguyễn

Nguyễn Thị Thúy Hằng, tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, từng đảm nhận công tác giảng dạy trong ngành giáo dục. Được đào tạo bài bản về giáo dục cùng với kinh nghiệm và niềm yêu thích, say mê với giáo dục, tôi mong những bài viết của mình có thể mang đến những thông tin hữu ích nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh.

Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
Logo