Tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường 2022. Những điều cần biết!

Tuyển sinh đại học tài nguyên môi trường

Tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường chính quy 2022 dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển học bạ với 5 phương thức tuyển sinh. Xem ngay thông tin cùng Navigates.

Tuyển sinh đại học tài nguyên môi trường
Tuyển sinh đại học tài nguyên môi trường

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (tên tiếng anh: Hanoi University of Natural Resources and Environment, viết tắt là HUNRE) là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường dưới sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 08 năm 2010, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Ngoài cơ sở chính tại Hà Nội, Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa đươc thành lập theo Quyết định số 189/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 16 tháng 01 năm 2018 trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung.

Dù được thành lập chưa lâu nhưng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có 65 năm truyền thống với lịch sử xây dựng và phát triển của nhà trường được chia thành nhiều thời kỳ và luôn gắn với các giai đoạn phát triển của đất nước.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Hội nhập quốc tế dưới tác động của Biến đổi khí hậu.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực và tiệm cận với các cơ sở đào tạo đại học uy tín quốc tế

Đào tạo được các sinh viên, học viên có phẩm chất, trí tuệ, sức lực và trách nhiệm với đất nước; có đủ năng lực, trình độ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phục vụ nhu cầu xã hội; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ.

Xây dựng và phát triển Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trở thành cơ sở đào tạo, đào tạo từ xa nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực liên ngành khác, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng.

Đến năm 2035, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo định hướng ứng dụng.

Trường đại học Tài Nguyên Môi Trường
Trường đại học Tài Nguyên Môi Trường

Tuyển sinh đại học Tài Nguyên Môi Trường năm 2022 sử dụng 5 phương thức và dành nhiều chỉ tiêu cho xét học bạ với nhiều ngành nghề đào tạo cho các thí sinh lựa chọn.

Theo thông tin tuyển sinh chính thức, Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường năm 2021 ngành cao nhất là 26 điểm (ngành Maketing). Cùng tìm hiểu thêm các phương thức tuyển sinh của trường.

Các ngành tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường

Tên ngành

Mã ngành/ Chỉ tiêu

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Chỉ tiêu: 370

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Chỉ tiêu: 150

Ngành Bất động sản

Mã ngành: 7340116

Chỉ tiêu: 100

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115

Chỉ tiêu: 150

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Chỉ tiêu: 150

Ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Mã ngành: 7440298

Chỉ tiêu: 40

Ngành Khí tượng khí hậu học

Mã ngành: 7440221

Chỉ tiêu: 40

Ngành Thủy văn học

Mã ngành: 7440224

Chỉ tiêu: 40

Ngành Sinh học ứng dụng

Mã ngành: 7420203

Chỉ tiêu: 50

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406

Chỉ tiêu: 120

Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Chỉ tiêu: 350

Ngành Kỹ thuật địa chất

Mã ngành: 7520501

Chỉ tiêu: 40

Ngành Kỹ thuật trắc địa bản đồ

Mã ngành: 7520503

Chỉ tiêu: 60

Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Mã ngành: 7540106

Chỉ tiêu: 100

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Chỉ tiêu: 150

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7340103

Chỉ tiêu: 350

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Mã ngành: 7850102

Chỉ tiêu: 50

Ngành Quản lý biển

Mã ngành: 7850199

Chỉ tiêu: 40

Ngành Quản lý đất đai

Mã ngành: 7850103

Chỉ tiêu: 310

Ngành Quản lý tài nguyên nước

Mã ngành: 7850198

Chỉ tiêu: 40

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Chỉ tiêu: 170

Ngành Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7340107

Chỉ tiêu: 200

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu: 120

Các tổ hợp môn xét tuyển tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường

Các khối thi tuyển sinh đại học Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội năm 2022 như sau:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối A07 (Toán, Lịch sử, Địa lí)
 • Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối D01 (Toán, Anh, Văn)
 • Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)
 • Khối D08 (Toán, Sinh, Anh)
 • Khối D15 (Văn, Địa, Anh)

Phương thức xét tuyển tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường

Phương thức 1: Tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT.

Hồ sơ ĐKXT, thời gian, hình thức đăng ký, thời gian xét tuyển và xác nhận nhập học: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo lịch hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo và trường THPT đang theo học.

 Phương thức 2: Tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường xét tuyển đặc cách theo quy định của trường áp dụng với các thí sinh sau

 • Thí sinh tốt nghiệp tại các trường chuyên THPT
 • Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL IBT 64/120 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời giạn hiệu lực sử dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ ĐKXT.
 • Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt học lực giỏi cả 3 năm THPT lớp 10, lớp 11, lớp 12.

Khi số thí sinh trúng tuyển vượt chỉ tiêu, nhà trường xét từ cao xuống thấp theo điểm kết quả học tập môn Toán năm lớp 12 trong học bạ THPT.

Phương thức 3: Tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường xét tuyển bằng kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022.

Thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 cần đảm bảo ngưỡng xét tuyển đầu vào đạt >=70/150 điểm.

Phương thức 4: Tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tuyển sinh đại học tài nguyên môi trường công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi Bộ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo tổ hợp, đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh phải đạt điều kiện điểm tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 5.0/10 điểm.

 Phương thức 5:Tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT

Tuyển sinh đại học tài nguyên môi trường dự kiến điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm trung bình môn kết quả học tập lớp 12 theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân không nhỏ hơn 18 điểm.

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, điều kiện bắt buộc là điểm trung bình cộng môn tiếng Anh không nhỏ hơn 7/10 điểm.

Tiêu chí phụ khi số thí sinh đăng ký vượt chỉ tiêu: Tuyển sinh đại học tài nguyên môi trường xét điểm môn chính trong tổ hợp xét tuyển từ cao xuống thấp, trong trường hợp thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Sinh viên đại học tài nguyên môi trường
Sinh viên đại học tài nguyên môi trường

Đăng ký xét tuyển tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường

Hồ sơ đăng ký xét tuyển tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường

Hồ sơ đăng ký xét tuyển đặc cách

 • Phiếu đăng ký xét tuyển (tải xuống) đặc cách ghi rõ đợt xét tuyển, điền đầy đủ thông tin xét tuyển theo yêu cầu trên phiếu và chữ ký của thí sinh.
 • 01 phong bì ghi họ tên người nhận, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của thí sinh và phụ huynh để gửi giấy báo trúng tuyển
 • Bản sao công chứng học bạ THPT hoặc bản xác nhận kết quả, quá trình học tập với đầy đủ thông tin để đăng ký xét tuyển và dấu xác nhận của trường THPT đang theo học
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời
 • Bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh hoặc xác nhận của đơn vị cấp chứng chỉ còn hiệu lực tới thời điểm ĐKXT (với thí sinh xét tuyển đặc cách theo chứng chỉ tiếng Anh)
 • Bản sao công chứng CCCD/CMND

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng học bạ THPT:

 • Phiếu ĐKXT theo mẫu (tải xuống) ghi rõ đợt xét tuyển và các thông tin bắt buộc khác
 • 01 phong bì ghi họ tên người nhận, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của thí sinh và phụ huynh để gửi giấy báo trúng tuyển
 • Bản sao công chứng học bạ THPT hoặc bản xác nhận kết quả, quá trình học tập với đầy đủ thông tin để đăng ký xét tuyển và dấu xác nhận của trường THPT đang theo học
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời
 • Bản sao CCCD/CMND
 • Bản sao các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

Hồ sơ đăng ký xét điểm thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học tài nguyên môi trường

 • Phiếu đăng ký xét tuyển (tải xuống) ghi rõ đợt xét tuyển, điền đầy đủ các thông tin xét tuyển theo yêu cầu trên phiếu và có chữ ký của thí sinh.
 • Phong bì ghi họ tên người nhận, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của thí sinh và phụ huynh để trường gửi thông báo trúng tuyển
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHN
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời
 • Bản sao công chứng CCCD/CMND

Hình thức đăng ký xét tuyển tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường

Thí sinh nộp hồ sơ theo 1 trong 3 hình thức sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường
 • Đăng ký xét tuyển qua bưu điện. Ngoài bao bì ghi rõ hồ sơ ĐKXT Đại học 2022 và đủ các thông tin liên lạc của cá nhân.
 • Đăng ký xét tuyển trực tuyến: Thí sinh nhập đầy đủ thông tin đăng ký xét tuyển, gửi dữ liệu ảnh chụp chứng minh hồ sơ xét tuyển theo hướng dẫn

Chính sách ưu tiên tuyển sinh Đại học Tài nguyên Môi trường

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nộithực hiện chính sách xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ngọc Anh Nguyễn
Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
Logo