Tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính quy 2022

tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Theo thông tin năm 2022 của Navigates, quy chế tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến dành 70% chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Tuyển sinh học viện báo chí và tuyên truyền
Tuyển sinh học viện báo chí và tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường.

Hiện nay, Học viện báo chí và tuyên truyền đang là cơ sở đào tạo hàng đầu của cả nước về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên các ngành lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; đội ngũ cán bộ tư tưởng – văn hóa, báo chí – truyền thông của Đảng và Nhà nước cũng như các nước bạn anh em.

Học viện báo chí và tuyên truyền luôn xác định cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, xuyên suốt, nhằm nâng cao chất lượng uy tín, thương hiệu học thuật của một cơ sở đào tạo, qua đó xây dựng luận cứ khoa học nhằm phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực lý luận chính trị, công tác tư tưởng – văn hóa, báo chí – truyền thông và các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khác.

Tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 công bố phương án sử dụng 3 phương thức xét tuyển chính với chỉ tiêu lớn dành cho phương thức xét tuyển điểm tốt nghiệp THPT.

Thông tin tuyển sinh học viện báo chí và tuyên truyền năm 2022

Về phương thức xét tuyển tuyển sinh học viện báo chí và tuyên truyền chính như sau:

Nhóm ngành

Môn bắt buộc

Môn tự chọn (thí sinh chọn 1 trong các bài thi/môn thi dưới đây)

1. Báo chí:
+ Báo in;
+ Ảnh báo chí;
+ Báo phát thanh;
+ Báo truyền hình (hệ chuẩn);
+ Quay phim truyền hình;
+ Báo mạng điện tử (hệ chuẩn);
+ Báo truyền hình (chất lượng cao);
+ Báo mạng điện tử (chất lượng cao)

Tiếng Anh + Ngữ Văn (hệ số 2)

Toán, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội

2. Bao gồm
+ Triết học;
+ Chủ nghĩa xã hội khoa học;
+ Kinh tế chính trị;
+ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước;
+ Ngành Chính trị (Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chính trị phát triển; Văn hóa phát triển; Chính sách công; Truyền thông chính sách).
+ Quản lý công;
+ Quản lý nhà nước;
+ Kinh tế;
+ Công tác xã hội;
+ Xuất bản;
+ Truyền thông đại chúng;
+ Truyền thông đa phương tiện.

Ngữ văn + Toán

Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Tiếng Anh

3. Ngành Lịch sử (Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản).

Ngữ văn + Lịch sử (hệ số 2)

Toán, Tiếng Anh, Địa lí, GDCD

4. Bao gồm:
+ Quan hệ quốc tế;
+ Quan hệ công chúng;
+ Quảng cáo;
+ Ngôn ngữ Anh;
+ Truyền thông quốc tế.

Ngữ văn + Tiếng Anh

Toán, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội

Các tổ hợp xét tuyển trong tuyển sinh học viện báo chí và tuyên truyền

Tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo các khối thi sau:

 • Khối A16 (Toán, Văn, KHTN)
 • Khối C00 (Văn, Lịch sử, Địa lí)
 • Khối C03 (Văn, Toán, Lịch sử)
 • Khối C15 (Văn, Toán, KHXH)
 • Khối C19 (Văn, Lịch sử, GDCD)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh)
 • Khối D14 (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Khối D72 (Văn, KHTN, Tiếng Anh)
 • Khối D78 (Văn, KHXH, Tiếng Anh)
 • Khối R22 (Văn, Toán, Tiếng Anh quy đổi điểm)
 • Khối R23 (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh quy đổi điểm)
 • Khối R25 (Văn, KHTN, Tiếng Anh quy đổi điểm)
 • Khối R26 (Văn, KHXH, Tiếng Anh quy đổi điểm)

Một số quy định xét tuyển tuyển sinh Học viện báo chí và tuyên truyền

Điều kiện xét tuyển chung

 • Có học lực từng học kì của 5 học kì bậc THPT (trừ HK2 lớp 12) >= 6.0
 • Có hạnh kiểm từng học kì của 5 học kỳ THPT (trừ HK2 lớp 12) >= khá
 • Các chương trình chất lượng cao: Điểm TB chung môn Anh của 5 học kỳ (không tính HK2 lớp 12) >= 7.0
 • Các chương trình ngành Báo chí: Điểm TBC 5 học kỳ môn Văn bậc THPT (không tính HK2 lớp 12) >= 6.5
 • Thí sinh dự tuyển các chuyên ngành đào tạo giảng viên Lý luận chính trị Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.
 • Chuyên ngành Quay phim: Yêu cầu sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, có ngoại hình phù hợp (nam cao từ 1m65, nữ cao từ 1m60)
 • Xét tuyển với các thí sinh tự do: Nhận hồ sơ xét tuyển học bạ với các thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2021, không nhận hồ sơ với các thí sinh tốt nghiệp các năm trước đó.

 Phương thức xét tuyển trong tuyển sinh học viện báo chí và tuyên truyền

Phương thức 1: Xét tuyển bằng điểm học bạ với 20% chỉ tiêu

Cách tính điểm trúng tuyển:

 • Ngành Báo chí: ĐXT = (A+Bx2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có)
 • Các ngành nhóm 2: ĐXT = A + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có)
 • Ngành Lịch sử: ĐXT = (A+Cx2)/3) + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có)
 • Các ngành nhóm 4: ĐXT = (A+Dx2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có)

Trong đó:

 • A = Điểm TBC 5 học kì THPT (không tính HK2 lớp 12)
 • B = Điểm TBC 5 học kỳ môn văn THPT (không tính HK2 lớp 12)
 • C = Điểm TBC 5 học kỳ môn Sử THPT (không tính HK2 lớp 12)
 • D = Điểm TBC 5 học kỳ môn Anh THPT (không tính HK2 lớp 12)

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp với 10% chỉ tiêu;

Điều kiện xét tuyển:

 • Thí sinh có chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh tương đương IELTS 6.5
 • Học lực 7.0 trở lên
 • Hạnh kiểm tốt 5 học kì bậc THPT (trừ HK2 lớp 12)
 • Ngành Báo chí: Điểm TBC 5 học kì môn Văn THPT (không tính HK2 lớp 12) >= 6.5

Phương thức 3: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 với 70% chỉ tiêu.

Xác định điểm trúng tuyển

Điểm trúng tuyển = Tổng điểm bài thi theo từng nhóm ngành.

 • Với các ngành thuộc nhóm 2 không có môn nhân hệ số: ĐXT = Tổng điểm 3 môn thi + Điểm ưu tiên (nếu có)
 • Với ngành thuộc nhóm 1 có môn Văn, nhóm 3 có môn Sử và nhóm 4 có môn Anh nhân hệ số 2: ĐXT (thang 40) = Tổng điểm thi sau khi nhân hệ số + Điểm ưu tiên x4/3 (nếu có)

Đăng ký xét tuyển tuyển sinh học viện báo chí tuyên truyền

Về điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển, Học viện đưa ra các tiêu chí như sau:

 •  Với tất cả các phương thức: Thí sinh phải có kết quả xếp loại học lực từ học kỳ 5 của bậc THPT đạt từ 6.0 trở lên, hạnh kiểm Khá trở lên (không tính học kỳ II năm lớp 12);
 • Đối với thí sinh đăng ký với các chương trình chất lượng cao: Điểm trung bình môn tiếng Anh đạt từ 7.0 trở lên;
 • Đối với thí sinh dự tuyển vào các chương trình Báo chí: Điểm trung bình chung 5 học kỳ của môn Văn đạt từ 6.5 trở lên.
 • Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị: Không nói lắp, nói ngọng, không bị dị tật về ngoại hình.
 • Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Quay phim truyền hình: Phải có sức khỏe tốt, không mắc bệnh về mắt. Điều kiện ngoại hình: nam 1m65, nữ 1m60 trở lên.

Sau khi trúng tuyển, nhà trường sẽ tổ chức khám sức khỏe của sinh viên. Trường hợp sinh viên trúng tuyển nhưng điều kiện sức khỏe không đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về ngành học sẽ được xem xét chuyển sang ngành học khác tương đương với mức điểm của thí sinh.

Chính sách ưu tiên tuyển sinh học viện báo chí và Tuyên truyền

Thí sinh có chứng chỉ quốc tế tiếng Anh như sau có thể quy đổi ra điểm cộng ưu tiên, bảng quy đổi cụ thể như sau:

Chứng chỉ

Điểm cộng

TOELF ITP

TOEFL iBT

IELTS

Thi THPT

Học bạ

485 – 499

35 – 45

5.0

5.0

0.1

500 – 542

46 – 59

5.5

8

0.2

543 – 560

60 – 78

6

9

0.3

561 – 589

79 – 93

6.5

10

0.4

>= 590

>= 94

>= 7

10

0.5

Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP và TOEFL iBT (do tổ chức Educational Testing Service cấp) và chứng chỉ IELTS (do tổ chức British Council hoặc International Development Program cấp) còn hiệu lực đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển đại học cần nộp bản sao công chứng chứng chỉ TOEFL ITP/TOEFL iBT/IELTS về Học viện để xét quy đổi điểm tuyển sinh.

Điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực tuyển sinh Học viện Báo chí và tuyên truyền

Điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Điểm khuyến khích tuyển sinh Học viện Báo chí và tuyên truyền (chỉ áp dụng cho phương thức xét học bạ THPT)

 • Giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa: 0.3
 • Giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa: 0.2
 • Giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa: 0.1.

Xét tuyển thí sinh dự bị dân tộc vào ngành Báo chí

Các thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học tại các trường dự bị dân tộc có nguyện vọng dự tuyển ngành Báo chí phải tham dự kỳ thi Năng khiếu báo chí do Học viện tổ chức.

Điểm xét tuyển đối với các thí sinh này được xác định căn cứ vào điểm trung bình chung học bạ THPT kết hợp với điểm thi môn Năng khiếu báo chí.

(Theo Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Ngọc Anh Nguyễn
Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
Logo