Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức năm 2022

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức năm 2022

Năm 2022, quy chế tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức đại học chính quy năm 2022 có 06 phương thức. Xem ngay thông tin cùng Navigates.

Trường Đại học Hồng Đức có trụ sở chính tại Số 565 Quang Trung – Phường Đông Vệ – TP.Thanh Hóa. Là một trường Đại học công lập đa ngành địa phương, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 24/9/1997 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 797/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Hồng Đức trên cơ sở 3 trường Cao đẳng đã có bề dày đào tạo hơn 40 năm gồm: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế Thanh Hoá.

Đại học Hồng Đức là trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam được thành lập theo mô hình mới: Đại học công lập, đa ngành, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại học Hồng Đức là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đa ngành, đa lĩnh vực, có chất lượng cao, có khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Thanh Hóa và đất nước.

Đến năm 2045, Trường Đại học Hồng Đức là trường đại học thông minh, đổi mới sáng tạo; là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học mạnh của cả nước; hội nhập với các trường đại học tiên tiến trong khối ASEAN và quốc tế.

Theo thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức những năm gần đây biến động mạnh, đặc biệt ngành Sư phạm Ngữ văn chương trình chất lượng cao lên tới 30,5, dù không môn nào nhân hệ số 2. Tham khảo thông tin tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức năm 2022 dưới đây để nắm rõ hơn.

Thông tin chi tiết tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức năm 2022

Các phương thức tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức năm 2022

 • Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
 • Phương thức 2: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 hoặc 2021;
 • Phương thức 3: Sử dụng kết quả học tập ở THPT;
 • Phương thức 4: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển thẳng học sinh
 • đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh:
 • Phương thức 5: Xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL ¡BT từ 60 điểm trở lên (¿rong vòng 24 tháng kê từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký).
 • Phương thức 6: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do các đại học hoặc trường đại học tô chức thi năm 2022 (ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội,… )

Nhà trường tổ chức thi các môn năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát; Bật xa tại chỗ và Chạy 100m) trong tổ hợp môn xét tuyển đối với thí sinh ĐKXT vào các ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Thể chất.

Chỉ tiêu, ngành, điều kiện, hình thức, hồ sơ và thời gian đăng ký xét tuyển

Tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 • Chỉ tiêu xét tuyển: Tối thiêu 60% chỉ tiêu của mỗi ngành (đối với ngành ngoài sư phạm) và tối
 • thiêu 75% chỉ tiêu của mỗi ngành (đối với ngành sư phạm)
 • Ngành tuyển: Áp dụng cho tất cả các ngành
 • Điễu kiện xét huyền: Có tông điêm 3 môn thi hoặc bài thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng
 • đầu vào do Bộ GD&ÐT quy định đối với các ngành sư phạm (từ 4 ngành đào tạo CLC được
 • quy định tại Mục 10 của Thông báo này) và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với tất cả các
 • ngành còn lại do Nhà trường công bố. Điểm đối tượng ưu tiên, khu vực thực hiện theo quy định
 • của Bộ GD&ĐT.

Hình thức ĐKXT: Đăng ký theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT;

Sau khi có kết quả thi TN THPT, thí sinh được điều chính nguyện vọng ĐKXT trong thời
gian quy định của Bộ GD&ĐT. bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp nơi đăng ký dự thi:

Hồ sơ ĐKXT: Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT
theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo:

Thời gian ĐKXT: Thực hiện theo lịch trình của Bộ GD& ĐT.

Tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 hoặc 2021

Chỉ tiêu xét tuyển: Tối đa 05% chỉ tiêu mỗi ngành
Ngành tuyển: Áp dụng cho tất cả các ngành trừ 4 ngành đào tạo chất lượng cao
Điều kiện xét tuyển: Đã tốt nghiệp THPT và có tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và
điểm khu vực, ưu tiên (nếu có) đạt:

Tuyển sinh trường đại học hồng đức

Tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức đối với phương thức sử dụng kết quả học tập ở THPT

Chỉ tiêu xét tuyển: Tối đa 20% chỉ tiêu mới ngành (đối với ngành ngoài sư phạm) và tối đa 10% hỉ tiêu mới ngành (đối với ngành ngoài sư phạm);

 • Ngành tuyển: Áp dụng cho tất cả các ngành (trừ 4 ngành đào tạo sư phạm chất lượng cao)

Điều kiện xét tuyển:ˆ

 • Các ngành sư phạm trình độ đại học (trừ 4 ngành đào tạo chất lượng cao):

Điểm trung bình chung 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ I, Kỳ 2 lớp 11 và Kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 8,0 (theo thang điểm 10) và có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm trung bình xét TN THPT từ 8,0 trở lên.

Tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức ngành Giáo dục thể chất: Điểm trung bình chung 2 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 6,5 (theo thang điểm 10) và có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THP từ 6,5 trở lên.

Các ngành đào tạo trình độ đại học ngoài sư phạm: Điểm trung bình chung 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ ( Kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 5,5 (theo điểm 10), trừ các ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh và Công nghệ thông tin là 6,0.

Ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non: Có học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.

Tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức đối với phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT:

Xét tuyển thẳng học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Chỉ tiêu xét tuyển: Tối đa 05% chỉ tiêu mỗi ngành

Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

Ngành tuyển: Tất cả các ngành đào tạo

Điều kiện xét tuyển:

 • Học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia các môn văn hóa tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển
 • Học sinh tốt nghiệp từ các trường THPT chuyên đăng ký vào các ngành phù hợp với môn học hoặc môn đạt giải: Có 3 băm học THPT chuyên đạt học sinh giỏi hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức.

Tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức đối với phương thức xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm trở lên

Chỉ tiêu xét tuyển: Tối đa 0,5 chỉ tiêu mỗi ngành
Ngành tuyển: Áp dụng cho tất cả các ngành (trừ 4 ngành đào tạo sư phạm chất lượng cao)
Điều kiện xét tuyển: Chứng chỉ còn thời gian trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp chứng chỉ; học lực lớp 12 đạt loại giỏi, riêng các ngành đào tạo ngoài sư phạm học lực lớp 12 đạt loại TB trở lên.

Tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do các trường đại học hoặc trường đại học tổ chức thi năm 2022 (ĐHQG Hà Nội, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội,…)

Chỉ tiêu xét tuyển: Tối đa 05% chỉ tiêu mỗi ngành
Ngành tuyển: Áp dụng cho tất cả các ngành
ĐKXT: Thí sinh có điểm thi được quy đổi theo thang điểm 30 và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT quy định đối với các ngành sư phạm.

Tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức với ngành, tổ hợp môn xét tuyển

tuyển sinh đại học hồng đức

Nguồn: Tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức

Hằng Nguyễn

Hằng Nguyễn

Nguyễn Thị Thúy Hằng, tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, từng đảm nhận công tác giảng dạy trong ngành giáo dục. Được đào tạo bài bản về giáo dục cùng với kinh nghiệm và niềm yêu thích, say mê với giáo dục, tôi mong những bài viết của mình có thể mang đến những thông tin hữu ích nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh.

Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
Logo