Thông tin tuyển sinh ĐH Luật TP.HCM (ULAW) năm 2023

Thông tin tuyển sinh ĐH Luật TP.HCM (ULAW) năm 2023

Năm 2022 ULAW tuyển sinh dành tới 35% chỉ tiêu cho xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng. Xem ngay thông tin cùngNavigates.

Đại học Luật tp HCM

Trường Đại học Luật TP. HCM (Tên Tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Law, viết tắt là ULAW), là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 30/3/1996 thành lập Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Phân hiệu Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh;

Ngày 10/10/2000 tách Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Luật TP. HCM là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự theo quy định của pháp luật. Trường Đại học Luật TP. HCM có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước.

Trường Đại học Luật TP. HCM chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Luật TP. HCM là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, hiện đại; góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng trong khoa học, nhất là khoa học pháp lý; có quan hệ quốc tế rộng rãi; giữ vai trò nòng cốt, là chỗ dựa đáng tin cậy trong quan hệ với các cơ sở đào tạo khác, đặc biệt là các cơ sở đào tạo Luật ở các tỉnh phía Nam.

Trường Đại học Luật TP. HCM là trường đại học công lập hàng đầu về đào tạo cán bộ pháp luật trong cả nước, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ đại học, sau đại học; là trung tâm nghiên cứu khoa học, trọng tâm là khoa học pháp lý, góp phần xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông tin ULAW tuyển sinh cập nhật mới nhất năm 2023

Theo đó, năm nay ULAW tuyển sinh vẫn giữ nguyên 02 phương thức xét tuyển:

⁃ Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm

⁃ Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh lưu ý, Trường có sự thay đổi ở điều kiện xét tuyển thuộc nhóm Đối tượng 2 và Đối tượng 3 của

Phương thức 1. Vì vậy, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển sớm theo Đối tượng 2 hoặc Đối tượng 3 của

Phương thức 1 cần đảm bảo đạt đủ các điều kiện yêu cầu của 02 nhóm đối tượng này.

Phương thức xét tuyển năm 2023 của Trường ĐH Luật TP.HCM cụ thể như sau:

 1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm (tối thiểu là 40%/tổng chỉ tiêu)
  a) Đối tượng 1:

Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng theo chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b) Đối tượng 2 (xét tuyển sớm):

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn thời hạn có giá trị, dự kiến đến ngày 30/6/2023 (nếu chứng chỉ có quy định về thời hạn)

Điều kiện 1: Đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);

Điều kiện 2:

 • IELTS ≥ 5.5 hoặc TOEFL iBT ≥ 65 điểm.
 • DELF B1 ≥ B1 hoặc TCF ≥ 300 điểm.
 • JLPT ≥ N3.

Điều kiện 3: Điểm trung bình cộng của 05 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên.

c) Đối tượng 3 (xét tuyển sớm):

Thí sinh học tại các trường THPT theo Danh sách “Các trường THPT thuộc diện được ưu tiên xét tuyển sớm năm 2023 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh”.

Điều kiện 1: Đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);

Điều kiện 2: Học đủ 03 năm tại các trường THPT có tên trong danh sách nói trên;

Điều kiện 3: Kết quả học tập của từng năm Lớp 10, 11 và 12 đạt loại giỏi và điểm trung bình cộng của 03 năm từ 24,5 trở lên;

Điều kiện 4: Điểm trung bình cộng của 05 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 24,5 trở lên.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (tối thiểu là 60%/tổng chỉ tiêu)

Thực hiện việc xét tuyển theo quy định và kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu (dự kiến) và tỷ lệ xét tuyển của từng ngành theo từng tổ hợp

đại học ULAW tuyển sinh

Trong năm 2022, ĐH Luật TP.HCM dành ra 2.100 chỉ tiêu tuyển sinh, trường dự kiến tuyển sinh theo 2 phương thức.

ULAW tuyển sinh

Thông tin ULAW tuyển sinh năm 2022: Dành nhiều chỉ tiêu cho xét tuyển thẳng

Phương thức ULAW tuyển sinh:

Phương thức 1 (xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng): tối đa 35%/ tổng chỉ tiêu, cho 3 đối tượng:

Đối tượng 1 (xét tuyển thẳng):

ULAW tuyển sinh đối với thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT;
Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp năm 2022. Cụ thể như sau:

 • Môn văn, toán và tiếng Anh: đối với ngành quản trị – luật, quản trị kinh doanh, luật, luật thương mại quốc tế, và ngôn ngữ Anh
 • Môn tiếng Nhật và tiếng Pháp: đối với ngành quản trị – luật, quản trị kinh doanh, luật, và ngành luật thương mại quốc tế
 • Môn lý: đối với ngành quản trị – luật, quản trị kinh doanh, luật, và luật thương mại quốc tế
 • Môn hóa: đối với ngành quản trị – luật, quản trị kinh doanh, và luật
 • Môn sử: đối với ngành luật và ngôn ngữ Anh
 • Môn địa: đối với ngành luật

Đối tượng 2 (ưu tiên xét tuyển thẳng):

ULAW tuyển sinh đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: tiếng Anh/ hoặc tiếng Pháp/ hoặc tiếng Nhật; thí sinh có kết quả thi SAT của Mỹ (Scholastic Assessment Test). Những chứng chỉ này nếu có quy định về thời hạn thì phải còn giá trị đến ngày 30-6-2022.

Điều kiện:

Đã tốt nghiệp THPT

Trình độ ngoại ngữ quốc tế/ hoặc có kết quả thi SAT phải đạt như sau:

 • Đối với tiếng Anh: IELTS đạt điểm từ 5,0 trở lên (do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp); hoặc TOEFL iBT đạt điểm từ 65 trở lên (do Educational Testing Service (ETS) cấp);
 • Đối với tiếng Pháp: chứng chỉ DELF đạt từ trình độ B1 trở lên (do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP) cấp); hoặc chứng chỉ TCF đạt điểm từ 300 trở lên/ kỹ năng (do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế -Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP cấp);
 • Đối với tiếng Nhật: chứng chỉ JLPT đạt từ trình độ N3 trở lên (do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation – JF) cấp, trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật);
 • Đối với bài thi SAT của Mỹ: đạt điểm từ 1.100/1.600 trở lên.

Phải có điểm trung bình của 5 học kỳ THPT (gồm năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21,0 trở lên (điểm trung bình của 5 học kỳ THPT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

Tiêu chí phụ: Khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng, nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên: điểm của chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm thi SAT.

Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (được làm tròn đến 1 chữ số thập phân); điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc tổ hợp xét tuyển; riêng tổ hợp D00 thì môn chính là văn.

Đối tượng 3 (ưu tiên xét tuyển thẳng):

ULAW tuyển sinh đối với thí sinh học tại các trường THPT chuyên, năng khiếu; thí sinh học tại các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất theo danh sách “Các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2022 của ĐH Quốc gia TP.HCM”.

Điều kiện:

Đã tốt nghiệp THPT

 • Thí sinh phải có kết quả học tập của từng năm lớp 10, 11 và 12 đạt từ loại giỏi trở lên
 • Phải có điểm trung bình của 5 học kỳ THPT (gồm năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 24,0 trở lên (điểm trung bình của 5 học kỳ THPT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)
 • Tiêu chí phụ: Khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng, nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên: điểm trung bình cộng của 3 năm lớp 10, 11 và 12 (được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)
 • Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của môn chính
 • Thuộc tổ hợp xét tuyển; riêng tổ hợp D00 thì môn chính là văn.

Trường hợp ULAW tuyển sinh theo phương thức này chưa hết chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang phương thức “xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022”.

Phương thức 2 (xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022):

Chỉ tiêu xét tuyển: tối thiểu là 65%/tổng chỉ tiêu.

ULAW tuyển sinh đối tượng dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 phù hợp với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. ULAW tuyển sinh theo phương thức này được thực hiện theo quy định và kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT.

Các mã ngành, tổ hợp và chỉ tiêu ULAW tuyển sinh dự kiến của trường như sau:

ULAW tuyển sinh

Nguồn: ULAW tuyển sinh

Hằng Nguyễn

Hằng Nguyễn

Nguyễn Thị Thúy Hằng, tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, từng đảm nhận công tác giảng dạy trong ngành giáo dục. Được đào tạo bài bản về giáo dục cùng với kinh nghiệm và niềm yêu thích, say mê với giáo dục, tôi mong những bài viết của mình có thể mang đến những thông tin hữu ích nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh.

Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
Logo