Trường Học
0
Học viện Ngoại giao (DAV): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí 2023
1

Trường Học viện Ngoại giao (tên tiếng Anh: Diplomatic Academy of Vietnam, tên viết tắt: DAV) là trường đại học công lập thuộc Bộ Ngoại giao, phụ trách nghiên ...

0
Học viện Chính sách và Phát triển (APD): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí 2023
0

Trường Học viện Chính sách và Phát triển (tên tiếng Anh: Academy of Policy and Development, tên viết tắt: APD) là trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo ...

0
Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí 2023
0

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (tên tiếng Anh: Ton Duc Thang University, tên viết tắt: TDTU) là trường đại học công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt ...

0
Đại học Tài chính Marketing (UFM): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí 2023
0

Trường Đại học Tài chính Marketing (tên tiếng Anh: University of Finance - Marketing, tên viết tắt: UFM) là trường đại học công lập chuyên ngành về nhóm ngành ...

0
Đại học Giao thông Vận tải (UTC): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí 2023
0

Trường Đại học Giao thông Vận tải (tên tiếng Anh: University of Transport and Communications, tên viết tắt: UTC) là trường đại học công lập đứng đầu ngành ...

0
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí 2023
0

Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền (tên tiếng Anh: Academy of Journalism & Communication, tên viết tắt: AJC) là đại học công lập, trường đại học ...

0
Đại học Sài Gòn (SGU): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí 2023
0

Trường Đại học Sài Gòn (tên tiếng Anh: Saigon University, tên viết tắt: SGU ) là cơ sở giáo dục đại học đa ngành đa hệ công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân TP. ...

0
Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh (UPES1): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí 2023
0

Trường Đại học Thể dục Thể Thao Bắc Ninh (tên tiếng Anh: Bac Ninh Sport University, tên viết tắt: UPES1) là đại học công lập, có nhiệm vụ đào tạo các loại ...

0
Đại học Thái Bình Dương (TBD): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí 2023
0

Trường Đại học Thái Bình Dương (tên tiếng Anh: Thai Binh Duong University, tên viết tắt: TBD) là trường đại học ngoài công lập, có chất lượng đào tạo uy tín ...

0
Đại học Tây Bắc (TBU): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí 2023
0

Trường Đại học Tây Bắc (tên tiếng Anh: Tay Bac University, tên viết tắt: TBU) là trường đại học công lập – một trong những trường đại học trụ cột trong hệ ...

0
Đại học Tân Trào (TTU): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí 2023
0

Trường Đại học Tân Trào (tên tiếng Anh: Tan Trao University, tên viết tắt: TTU) là trường đại học công lập, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu ...

0
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (NUTE): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí 2023
0

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (tên tiếng Anh: Nam Dinh University of Technology Education, tên viết tắt: NUTE) là đại học kỹ thuật hệ công lập được ...

Thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp: Navigates
Logo